Hằng số là gì? Phân loại các loại hằng số trong toán học

Trong biểu thức đại số sẽ có những chữ đại diện cho một số tùy ý và được gọi là biến số và những chữ đại diện cho một số xác định cho trước được gọi là hằng số. Và trong bài viết dưới đây của giamayhutbui, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các kiến thức liên quan đến hằng số bạn nhé!

Tìm hiểu khái niệm hằng số là gì trong Toán học?

Theo định nghĩa hằng số là gì lớp 7 thì đây là các biểu thức đại số mà trong đó có những chữ cái đại diện cho các số xác định cho trước và để phân biệt với các biến khác thì người ta gọi các chữ đó là hằng số.

hang-so-la-gi
Hằng số có ý nghĩa như thế nào trong Toán 7?

Ví dụ 1: Trong biểu thức 3x + 5 thì số 3 và số 5 chính là hằng số bởi vì số 3 và số 5 là những số đã có giá trị xác định.

Ví dụ 2: Trong biểu thức qu + tz với q và t là các số cho từ trước thì q và t ở đây chính là hằng số.

Hướng dẫn cách để phân biệt hằng số với biến số

Để có thể phân biệt được hằng số và biến số ta cần phải dựa vào những đặc điểm như sau:

  • Hằng số là những chữ cái đại diện cho các số đã được xác định cho trước
  • Còn biến số lại là những chữ số có thể nhận những giá trị bằng với số tùy ý trong một tập hợp nào đó.

Ví dụ: Chẳng hạn như trong biểu thức qu + tz với q = 5, t = 9, y ∈ Q và z ∈ N thì ta sẽ có q và t là hằng số còn u với z ở đây chính là biến số.

Tìm hiểu hằng số là gì trong các lĩnh vực khác

Hằng số điện môi có nghĩa là gì?

Đây là một khái niệm trong lĩnh vực vật lý. Cụ thể, hằng số điện môi của môi trường sẽ đặc trưng cho tính chất điện của môi trường đó. Trong một khoảng cách nhất định thì lực Coulomb giữa hai điện tích ở 1 môi trường đồng chất sẽ nhỏ hơn so với lực đã tác dụng vào chân không ở mức ε lần.

Đây chính là một hằng số, hằng số này sẽ phụ thuộc phần lớn vào tính chất của điện môi, đặc biệt là nó hoàn toàn không phụ thuộc vào độ lớn cũng như khoảng cách ở giữa các điện tích.

Hằng số Planck có nghĩa là gì?

Hằng số Planck là một hằng số vật lý cơ bản và được đặt theo tên của nhà vật lý Max Planck. Đây là hằng số được xác định bằng các thực nghiệm dùng để tính ra năng lượng của một nguyên tử hay các phân tử khi hấp thụ hay phát xạ.

Năng lượng của một photon sẽ bằng với tần số của nó nhân với hằng số Planck. Do có sự tương đương khối lượng với năng lượng nên hằng số Planck cũng có liên hệ giữa khối lượng và tần số.

Hằng số hấp dẫn có nghĩa là gì?

Hằng số hấp dẫn G sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào hệ đơn vị đo lường, được xác định lần đầu tiên bởi thí nghiệm có tên Cavendish vào năm 1797. Nó thường xuất hiện trong các định luật vạn vật hấp dẫn của nhà khoa học Isaac Newton và trong thuyết tương đối rộng của nhà Vật lý học Albert Einstein.

thi-nghiem-ve-hang-so-hap-dan
Thí nghiệm liên quan đến hằng số hấp dẫn

Hằng số này còn được gọi với cái tên là hằng số hấp dẫn phổ quát, hằng số Newton hoặc cũng có thể đơn giản là G Lớn. Cần phân biệt rõ “G Lớn” ở đây chính là hằng số hấp dẫn so với “g nhỏ” là gia tốc trọng trường (gravity). Và G thường sẽ được lấy giá trị bằng 6.67 x 10^-11.

Hằng số Avogadro có nghĩa là gì?

Ðịnh luật Avogadro được dựa trên căn bản của lĩnh vực Hóa học nhằm nói lên sự liên hệ chặt chẽ giữa khối lượng phân tử với tỉ trọng của khí. Số Avogadro chính là số N phân tử có chứa trong một mol. Con số này thường được dùng để định nghĩa đơn vị đo số lượng vật chất là các mol. NA = 6,0221415 x 1023 mol-1.

Hằng số khí lý tưởng có nghĩa là gì?

Hằng số khí hay hằng số khí lý tưởng có ký hiệu R. Đây là tích số giữa hằng số Avogadro NA với hằng số Boltzmann khi kB: R = NAkB và có giá trị R = 8,314 Jmol⁻¹K⁻¹.

Hằng số này sẽ xuất hiện trong phương trình khí lý tưởng, cụ thể là p x V = n x R x T trong đó p chính là áp suất khối chất khí, V là thể tích của khối khí còn n là số mol khí được chứa bên trong thể tích V.

Hằng số Boltzmann có nghĩa là gì?

Hằng số Boltzmann (kB hoặc là k) là hằng số Vật lý có liên quan trực tiếp đến động năng trung bình của các hạt bên trong chất khí với nhiệt độ của khí và xảy ra dựa theo định luật bức xạ vật đen của Planck và xuất hiện cả trong công thức entropy của Boltzmann. Nó được giới thiệu bởi nhà khoa học Max Planck nhưng lại được đặt theo tên của nhà vật lý người Áo Ludwig Boltzmann.

Hằng số cân bằng có nghĩa là gì?

Hằng số cân bằng chính là giá trị của thương số phản ứng được tính từ các biểu thức cân bằng hóa học. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào cường độ của các ion và nhiệt độ và không phụ thuộc vào nồng độ của những chất có phản ứng và sản phẩm bên trong dung dịch.

Hằng số nghiệm sôi có nghĩa là gì?

Trong nhiệt động hóa học thì hằng số nghiệm sôi có ký hiệu là Ks (hoặc Kb). Đây là đại lượng có liên hệ nồng độ molan với độ tăng nhiệt độ sôi. Nó sẽ được biểu diễn như sau: delta T = kB x m.

Trong xuyên suốt quá trình đo ebullioscopy, người ta đã dùng hằng số đã biết để có thể tính ra khối lượng mol của một phân tử chưa biết. Thuật ngữ “ebullioscopy” này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp và có nghĩa là “đo nhiệt độ sôi”. Và hằng số này có liên quan trực tiếp đến cryoscopy đồng thời quyết định giá trị của hằng số nghiệm lạnh (trong độ giảm nhiệt của độ đông đặc).

hang-so-nghiem-soi-la-gi
Hằng số nghiệm sôi được hiểu như thế nào?

Hy vọng với những kiến thức hữu ích nói trên thì bạn đọc đã có thể hiểu rõ được hằng số là gì trong Toán học cũng như trong các lĩnh vực khác. Và nếu còn bất cứ câu hỏi nào mong muốn được trả lời, vui lòng để lại bình luận ngay dưới bài viết được chúng tôi hỗ trợ giải đáp 1 cách nhanh chóng nhất bạn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *